Λειτουργία πλατφόρμας Μ.Υ.Φ.Α.Η. για φορείς ηλεκτροκίνησης

Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης για την πλατφόρμα που διαχειρίζεται τις εγγραφές στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο εγχειρίδιο:

Βοήθεια για φορείς

Λειτουργία API για Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.

Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και του Μ.Υ.Φ.Α.Η. βασίζεται στο πρωτόκολλο O.C.P.I. 2.2.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου, καθώς και παραδείγματα, μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://github.com/ocpi/ocpi/releases
Το πλήρες κείμενο του πρωτοκόλλου μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ: OCPI 2.2
Ωστόσο στην σελίδα που βρισκόμαστε θα σημειώθουν βασικές παραδοχές, διευκρινίσεις και πιθανές αποκλίσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 355033 / Φ.Ε.Κ 5776 Β 10.12.2021 και στον Ν.4936 / Φ.Ε.Κ. 105 Α 27.05.2022 αρ. 13

Προαπαιτούμενα

 • Οι ακόλουθες οδηγίες, συμπληρώνουν / διευκρινίζουν σημεία του πρωτοκόλλου O.C.P.I. 2.2, και θεωρείται γνωστή η ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό. Ωστόσο, αναφέρουμε και εδώ τις βασικές έννοιες/συντομογραφίες που χρησιμοποιούμε:
  • N.A.P. National Access Point - Εθνικό σημείο πρόσβασης και συλλογής δεδομένων. Μ.Υ.Φ.Α.Η.
  • C.P.O. Charging Point Operator - Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο. Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
  • evse Electric Vehicle Supply Equipment - Πρόκειται για κάθε ρευματοδότη ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα και να φορτίζει ένα ηλεκτροκίνητο όχημα.
  • Location Πρόκειται για μια ομάδα από evse που βρίσκονται σε μία κοινή τοποθεσία. Τυπικά, ένας σταθμός φόρτισης που περιλαμβάνει πολλούς φορτιστές (evse).
  Από το σύνολο του πρωτοκόλλου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Locations και στο Tariffs module.
 • Το Μ.Υ.Φ.Α.Η. καταγράφει τις ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ υποδομές φόρτισης.
 • Προκειμένου να διευκρινιστεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι κλήσεις, θα χρησιμοποιηθεί η δωρεάν έκδοση του λογισμικού Postman.
  περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://www.postman.com/

  Χρήσιμη πληροφορία!

  Μέσα από το Postman (My Workspace Import Link) μπορείτε να εισάγετε όλες τις κλήσεις που αναφέρονται στην σελίδα με την βοήθεια του ακόλουθου συνδέσμου:
  Τα παραδείγματα περιέχουν ένα δοκιμαστικό Token και ένα δοκιμαστικό party_id τα οποία και λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, συστήνεται ο κάθε φορέας να τα αντικαταστήσει με τα δικά του.
  Προς διευκόλυνση των φορέων για την λειτουργία των κλήσεων, έχει εγκατασταθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα SWAGGER .
 • Για να μπορέσετε να προχωρήσετε θα πρέπει να έχετε ένα εγκεκριμένο αίτημα για Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και να έχει εκδοθεί για εσάς ένα API Token, το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί κατά την διαδικασία ανταλλαγής των μηνυμάτων.

Βασικές παραδοχές

 • Το μοντέλο επικοινωνίας που εφαρμόζεται αφορά την επικοινωνία: C.P.O. (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) - N.A.P. (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
 • Modules που πρέπει να υλοποιηθούν από την πλευρά του C.P.O.:
  Location  -> SENDER
  Tariffs   -> SENDER
 • Modules που έχουν υλοποιηθεί από την πλευρά του N.A.P.:
  Location  -> RECEIVER
  Tariffs   -> RECEIVER
  Versions  -> SENDER
 • Δοκιμαστικό ENDPOINT: https://dev.e-research.gr/myfah/ocpi/2.2/

Πληροφορίες για τις κλήσεις

 • Για την πιστοποίηση απαιτείται Authorization Header που θα περιέχει το API Token που σας παρέχει το σύστημα σε κάθε κλήση.
 • O χρήστης του API δεν χρειάζεται να κάνει registration μέσω του API (credentials) αφού έχει γίνει ήδη μέσω της web εφαρμογής.

Γενικές πληροφορίες

 • Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση σε σχέση με την λειτουργία του API, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο lkaralis@metal.ntua.gr

Διευκρινίσεις Κ.Υ.Α. 355033 / Φ.Ε.Κ 5776 10.12.2021, Ν.4936 / Φ.Ε.Κ. 105 Α 27.05.2022 αρ. 13

To πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α. είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο Κ.Υ.Α. 355033 / Φ.Ε.Κ 5776 10.12.2021, ενώ το πλήρες κείμενο του Ν. 4936 βρίσκεται στον σύνδεσμο Ν.4936 / Φ.Ε.Κ. 105 Α 27.05.2022 αρ. 13. Σημειώνουμε εδώ ωστόσο τα βασικά χαρακτηριστικά της, που επηρεάζουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας.

Αναγνωριστικό φορέα

Στην Κ.Υ.Α. περιγράφονται τα πεδία:
 • Αναγνωριστικό Π.Υ.Η.
 • Αναγνωριστικό Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
 • Αναγνωριστικό Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο
Πρόκειται για 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που αποδίδονται στον φορέα μετά την έγκριση της αντίστοιχης αίτησης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του πεδίου είναι:
 • Μοναδικό για κάθε ιδιότητα του φορέα.
 • Πρόκειται για το πεδίο party_id του πρωτοκόλλου O.C.P.I.

Κωδικοί υποδομών φόρτισης

Στην παράγραφο β του άρθρου 10, ορίζεται η μορφή που πρέπει να έχουν οι κωδικοί των υποδομών φόρτισης.
Πρόκειται για τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν για το κάθε Location και το κάθε Evse.
 • Μοναδικό για κάθε φορέα.
 • Πρόκειται για τα πεδία location_id και evse_id του πρωτοκόλλου O.C.P.I.
Παράδειγμα αποδεκτού location_id GR-ABC-Sabcd1234-L
Παράδειγμα αποδεκτού evse_id GR*ABC*E041503001

Στατικά δεδομένα

Σύμφωνα με το αρθρό 5, οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. πρέπει να ενημερώνουν το Μ.Υ.Φ.Α.Η. για τα στατικά δεδομένα των υποδομών τους.
Αναλυτικότερα:
ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σημείου (σύμφωνα με το άρθρο 4) Ως σημείο νοείται το evse και η απαίτηση αφορά το πεδίο evse_id
ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σταθμού φόρτισης (σύμφωνα με το άρθρο 4), Ως σημείο νοείται το Location και η απαίτηση αφορά το πεδίο location_id
η τοποθεσία, ήτοι συντεταγμένες (πρότυπο WGS84), Χώρα και πλήρης διεύθυνση Αφορά τα πεδία του object Location:
 • address
 • city
 • state
 • country
 • coordinates
ο τύπος της συσκευής φόρτισης Η/Ο, Αφορά στο πεδίο standard του Object Connector
ήτοι ο κατασκευαστής, το μοντέλο, ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, και για τον λόγο αυτό απαιτείται η εισαγωγή δύο νέων πεδίων στο object evse, manufacturer και model_name τύπου string(255)
ο τύπος και ο αριθμός ρευματοδοτών Αφορά στο πεδίο format του Object Connector (SOCKET/CABLE). Για το πλήθος δεν απαιτείται ξεχώριστό πεδίο καθώς η πληροφορία προκύπτει από το evse.
ονομαστική ισχύς φόρτισης Αφορά στα πεδία max_voltage, max_amperage, max_electric_power όπως ορίζονται στο πρωτόκολλο για το object Connector
η μέθοδος φόρτισης Προκύπτει από το πεδίο power_type, του κάθε connector του evse. (βλ. 8.4.19, AC_1_PHASE, AC_3_PHASE, DC)
η φωτογραφία του σημείου Αφορά το πεδίο images του Location όπως προδιαγράφεται στο πρωτόκολλο (βλ. 8.4.15)
"images": [
      {
        "url": "https://mycompany.gr/images/6/30723413.jpg",
        "category": "CHARGER",
        "type": "jpeg"
      },
      {
        "url": "https://mycompany.gr/images/6/11162413.jpg",
        "category": "LOCATION",
        "type": "jpeg"
      }
    ],
ο ιδιοκτήτης του σημείου Αφορά το πεδίο owner του object Location
"owner": {
  "name": "Όνόμα ή επωνυμία ιδιοκτήτη"
},
το ωράριο λειτουργίας του σημείου και η ώρα ζώνης στην οποία βρίσκεται Αφορά τα πεδία time_zone, opening_times του object Locations (βλ. 8.3.1)
"time_zone": "Europe/Sofia",
"opening_times": {
  "twentyfourseven": true
}
τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή σημείου (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) Αφορά το πεδίο operator του object Location
"operator": {
  "name": "Όνόμα ή επωνυμία διαχειριστή σημείου"
},
οι μέθοδοι ταυτοποίησης χρηστών Η/Ο H πληροφορία αντλείται από τα Capabilities που φέρει το evse (RFID_READER, TOKEN_GROUP_CAPABLE, UNLOCK_CAPABLE)
οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής H πληροφορία αντλείται από τα Capabilities που φέρει το evse (CREDIT_CARD_PAYABLE,DEBIT_CARD_PAYABLE, PED_TERMINAL, etc)
η δυνατότητα κράτησης θέσης φόρτισης H πληροφορία αντλείται από τα Capabilities που φέρει το evse (RESERVABLE)
η υποστήριξη περιαγωγής χρηστών συμβολαίου, που είναι συμβεβλημένοι με άλλους Π.Υ.Η. ή Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., για να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα των υποδομών φόρτισης. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και για τον λόγο αυτό απαιτείται η εισαγωγή ενός νέου πεδίου στο object evse, supports_roaming τύπου boolean
ο αριθμός παροχής του εκάστοτε διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία συνδέεται ο σταθμός φόρτισης ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και για τον λόγο αυτό απαιτείται η εισαγωγή ενός νέου πεδίου στο object evse, deddie_number τύπου string(255) Πρόκειται για τα 11 πρώτα ψηφία του αριθμού παροχής χωρίς παύλες ή κενά, όπως φαίνεται στο κόκκινο ορθογώνιο πλαίσιο.
deddie_number
ένδειξη αν πρόκειται για σταθμό φόρτισης Η/Ο ατόμων με αναπηρία. H πληροφορία αντλείται από το πεδίο parking_restrictions που φέρει το evse (DISABLED)

Δυναμικά δεδομένα

Σύμφωνα με το αρθρό 5, οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. πρέπει να ενημερώνουν το Μ.Υ.Φ.Α.Η. με τα δυναμικά δεδομένα με συχνότητα ανανέωσης μικρότερη των 10 λεπτών. Αναλυτικότερα:
η διαθεσιμότητα σημείου (εντός ή εκτός λειτουργίας) Αναφέρεται στο πεδίο status για το κάθε evse. To enumeration του πεδίου (βλ. 8.4.22) καλύπτει την απαίτηση.
η τρέχουσα κατάσταση σημείου επαναφόρτισης (ελεύθερο ή κατειλημμένο, ανά ρευματοδότη) Αναφέρεται στο πεδίο status για το κάθε evse. To enumeration του πεδίου (βλ. 8.4.22) καλύπτει την απαίτηση.
οι κατά περίπτωση (ad hoc) τιμές Η υποχρέωση αφορά την τιμή για TariffType = AD_HOC_PAYMENT.

Σημαντικές συστάσεις!


Για την ενημέρωση των δυναμικών δεδομένων συστήνεται:

 • H χρήση του service bulkPatchEvseStatus. (βλ. δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο αλλά υπάρχει παράδειγμα στις επόμενες παραγράφους ΚΑΙ στο SWAGGER)
 • Αν η παραπάνω μέθοδος δεν εξυπηρετεί, τότε θα πρέπει να γίνεται η χρήση PATCH κλήσεων ανά evse με το status τους, όπως αναφέρεται στο παράδειγμα.
 • ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να γίνονται κλήσεις με ολόκληρο το location κάθε φορά, αρκεί μια από τις παραπάνω λύσεις που δεν επιβαρύνουν το δίκτυο.Απολογιστικά Δεδομένα - Οδηγίες

Σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης απολογιστικών δεδομένων όπως αυτή ορίζεται στον Ν.4710/2020, παρέχεται στους Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. η δυνατότητα ανάρτησης τους είτε μέσω της πλατφόρμας του Μ.Υ.Φ.Α.Η. είτε μέσω κατάλληλης κλήσης του API που χρησιμοποιείται ήδη για την ανάρτηση των στοιχείων των φορτιστών.

 • Για την αυτόματη ανάρτηση μέσω του API θα πρέπει να γίνει η κλήση POST στο EndPoint "/additionalInfo/uploadPeriodData" με τα Credentials που ισχύουν και για τις υπόλοιπες κλήσεις του API.

 • Για την ανάρτηση μέσω της πλατφόρμας θα χρειαστεί η δημιουργία ενός αρχείου JSON με τα ακόλουθα πεδία:

Περιγραφή πεδίων

Όν. Πεδίου Περιγραφή
period_start H έναρξη της περιόδου στην μορφή "yyyy-MM-dd"
period_end H λήξη της περιόδου στην μορφή "yyyy-MM-dd"
idacs_code Ο κωδικός που έχει αποδοθεί από το Μ.Υ.Φ.Α.Η. στον φορέα. (π.χ. "GR*ABC")
evse_data (*) Σε αυτό το πεδίο περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε σημείο φόρτισης
Όν. Πεδίου Περιγραφή
evse_id O κωδικός του σημείου όπως αναφέρεται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η.
ev_count Το πλήθος εξυπηρετούμενων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ακέραιος αριθμός)
charge_duration_avg Ο μέσος χρόνος φόρτισης οχημάτων στο σημείο (ακέραιος αριθμός, σε sec)
charge_energy_avg H μέση κατανάλωση ενέργειας ανά φόρτιση (δεκαδικος αριθμός, σε kWh)
charge_energy_total H ολική καταναλωθείσα ενέργεια (δεκαδικος αριθμός, σε kWh)
energy_charged_ad_hoc H καταναλωθείσα ενέργεια για ad-hoc φορτίσεις (δεκαδικος αριθμός, σε kWh)
charges_per_type (*) Tο πλήθος πράξεων φόρτισης ανά τύπο σημείου επαναφόρτισης.
Όν. Πεδίου Περιγραφή
type_id O τύπος της φόρτισης όπως αναγράφεται στο πρωτόκολλο O.C.P.I. 2.2.
charge_count To πλήθος των φορτίσεων
energy_per_msp (*) H καταναλωθείσα ενέργεια για φορτίσεις μέσω συμβολαίων (δεκαδικος αριθμός, σε kWh)
Όν. Πεδίου Περιγραφή
msp_idacs_id O κωδικός του Π.Υ.Η. όπως έχει αποδοθεί απο το Μ.Υ.Φ.Α.Η.
total_msp_energy Η συνολική ενέργεια (δεκαδικος αριθμός, σε kWh)

H κλήση versions

H κλήση versions/details

H κλήση locations - PUT

H κλήση locations - GET

H κλήση locations - PATCH

H κλήση bulkPatchEvseStatus - PATCH

H κλήση tariffs - PUT

H κλήση /additionalInfo/uploadPeriodData - POST


Στοιχεία επικοινωνίας

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Δ. Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
e-mail: dteo@yme.gov.gr
Διευθ.: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 15669, Παπάγου
Τηλ.: +30 21 0650 8542 – 8534


© 2024 · Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών