Μητρώο κωδικών ταυτοποίησης

Ακολουθεί λίστα των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης του άρθρου 12 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) ήτοι οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), οι Φορείς Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.) και οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Η/Ο (Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.)

Εκδόση νέου Κωδικού
Λογότυπο Εταιρεία Assigned ID Ιστοσελίδα e-mail
GR * VJS Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
ΔΕΗ blue GR * PPC Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * DEI Π.Υ.Η.
GR * DBL Φ.Δ.Σ.
www.deiblue.com Info.Deiblue@dei.gr
Λίντλ Ελλάς και Σία Ομόρρυθμη εταιρία GR * LDL Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * CBM Π.Υ.Η.
www.lidl-hellas.gr/ info@lidl.gr
GR * HLJ Φ.Δ.Σ.
CheliotisP@unisystems.gr
TOTALENERGIES MARKETING HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε GR * TOT Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * TEN Π.Υ.Η.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ GR * CPS Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * HRC Π.Υ.Η.
GR * 59S Φ.Δ.Σ.
protergiacharge.gr emobility@protergia.gr
ΟΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ GR * BCN Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.otoparking.gr info@otoparking.gr
GEA SOLUTIONS ΕΠΕ GR * UI0 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 3Y2 Π.Υ.Η.
GR * Y45 Φ.Δ.Σ.
www.geasolutions.gr info@geasolutions.gr
ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GR * BFR Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * ATX Π.Υ.Η.
GR * YQK Φ.Δ.Σ.
www.heron.gr/
CORDIA AE GR * G8C Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * CB0 Π.Υ.Η.
GR * PBB Φ.Δ.Σ.
www.cordia.gr alexandros.zacharakis@cordia.gr
evnow GR * 9UO Π.Υ.Η.
GR * UY6 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * U1T Φ.Δ.Σ.
www.evnow.gr info@evnow.gr
NL SOLUTIONS GR * HCQ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * MZJ Π.Υ.Η.
GR * Q6Q Φ.Δ.Σ.
www.nlsolutions.gr/ info@nlsolutions.gr
SENIP GR * XPN Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.senip.gr info@senip.gr
GR * W64 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.bluecarpetsuites.gr/arxiki BLUECARPETSUITES@gmail.com
TESLA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ GR * AY9 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 44P Π.Υ.Η.
GR * 8FS Φ.Δ.Σ.
www.tesla.com/el_gr athens_sales@tesla.com
ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * EVR Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * JR2 Π.Υ.Η.
www.ixion.gr emobility@ixion.gr
ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ GR * 7X3 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * KJF Π.Υ.Η.
chargeplus.gr/ info@enerescpm.com
GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * PD8 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * QG4 Π.Υ.Η.
GR * DLM Φ.Δ.Σ.
www.grid-telecom.com/ info@grid-telecom.com
BLINK CHARGING HELLAS MAE GR * BLK Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * BNK Π.Υ.Η.
blinkcharging.gr support@blinkcharging.gr
GR * Q0U Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.telor.gr info@telor.gr
ELECTRAUTO Ι Κ Ε GR * ART Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 89S Π.Υ.Η.
www.electrauto.eu info@electrauto.eu
DALASTA AE GR * B41 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.dalast.gr info@alesco.gr
ΓΡΕΦΙΛ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ GR * WM1 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.open-mobility.gr
ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε GR * BNH Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * AP6 Π.Υ.Η.
GR * 1C6 Φ.Δ.Σ.
www.zillion.gr info@zillion.gr
FUTURE ENTERPRISE SOLUTIONS TODAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * EVZ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * EVP Π.Υ.Η.
GR * EVF Φ.Δ.Σ.
www.evziiin.com hello@evziiin.com
JOULE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * JLE Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * AFI Π.Υ.Η.
GR * 36V Φ.Δ.Σ.
www.joule.gr info@joule.gr
ElpeFuture GR * HEC Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * HEM Π.Υ.Η.
GR * HET Φ.Δ.Σ.
www.elpefuture.gr info@elpefuture.gr
EVPOWER ΜΟΝ. ΙΚΕ GR * PJY Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.evpower.gr info@evpower.gr
JOLTIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * UCQ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * H44 Π.Υ.Η.
GR * 4M2 Φ.Δ.Σ.
hello@joltie.com
EV PLUS GR * BYU Π.Υ.Η.
www.evplus.gr info@evplus.gr
ELECTROMOTIVO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * QDX Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 16T Π.Υ.Η.
GR * 2PP Φ.Δ.Σ.
www.electromotivo.com info@electromotivo.com
ELECTRIP HELLAS GR * ELE Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * LJN Π.Υ.Η.
GR * L2B Φ.Δ.Σ.
electripglobal.com/el info.greece@electripglobal.com
EVpass GR * 1FW Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 8OA Π.Υ.Η.
GR * SJU Φ.Δ.Σ.
evpass.gr info@evpass.gr
ALL AUTO ΙΚΕ GR * ZA1 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
- info@allauto.gr
ACROVOLT IKE GR * BLL Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 4UY Π.Υ.Η.
www.acrovolt.com info@acrovolt.com
JOLTIE HELLAS Μ Α Ε GR * JLT Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 4X7 Π.Υ.Η.
GR * 5GM Φ.Δ.Σ.
joltie.com/ support@joltie.com
SOLAR4CHARGE P.C. GR * CGX Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 23R Π.Υ.Η.
GR * BF7 Φ.Δ.Σ.
savouris@otenet.gr
HELLAS POWER I.K.E GR * EDL Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
hellaspower.gr info@hellaspower.gr
ΦΟΡΤΙΖΩ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ GR * FRZ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * FRΤ Π.Υ.Η.
GR * FR0 Φ.Δ.Σ.
www.fortizo.eu fortizo@fortizo.eu
LOOP EVSE INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ GR * 8S8 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 1ZP Π.Υ.Η.
GR * SLZ Φ.Δ.Σ.
evloop.io support.eu@loopglobal.com
Parity Platform ΙΚΕ GR * EMU Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * LZQ Π.Υ.Η.
GR * XMZ Φ.Δ.Σ.
evloader.com/ info@evloader.com
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GR * F55 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * BT7 Π.Υ.Η.
www.fysikoaerioellados.gr customerservice@fysikoaerioellados.gr
ΑΦΟΙ Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε GR * B6M Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
highchargingev@gmail.com
EMERGON IKE GR * JNT Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * TVO Π.Υ.Η.
www.motionbox.gr info@motionbox.gr
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * 5EB Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * GED Π.Υ.Η.
www.zenith.gr e-mobility@zenith.gr
GR * EF5 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.kaparent.gr sales@kaparent.gr
NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * NRG Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 1K0 Π.Υ.Η.
GR * AU5 Φ.Δ.Σ.
www.nrgincharge.gr info@nrgincharge.gr
ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ GR * OEI Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.enervek.com info@charge.direct
WATT AND VOLT GR * WAV Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
GR * 6W2 Π.Υ.Η.
GR * G4Q Φ.Δ.Σ.
www.watt-volt.gr/ chargespot@watt-volt.gr
GR * TM0 Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
nextcleanenergy@gmail.com
INTERPΟSTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ SOUPER MARKET ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GR * 68L Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
interposto.eu bpinterpostobp@hotmail.com
AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GR * GEU Φ.Δ.Σ.
GR * XUA Π.Υ.Η.
GR * EQG Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.
www.amco.gr info@amco.gr