ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Στοιχεία: 25/07/2024
map logo

Δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης διασυνδεδεμένα με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
Στοιχεία επικοινωνίας

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Δ. Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
e-mail: dteo@yme.gov.gr
Διευθ.: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 15669, Παπάγου
Τηλ.: +30 21 0650 8542 – 8534


© 2024 · Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών